Pogoji uporabe

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnih straneh www.kreal.eu in www.kreal.si, je last družbe Kreativni aluminij d.o.o. in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, slikovno gradivo ali katera koli druga vsebina objavljena na teh spletnih stranih, je lahko reproducirana le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir naveden © Kreal). Dokumentov in slikovnega gradiva se ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, pošiljati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Kreativni aluminij d.o.o..

Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Kreativni aluminij d.o.o. ali njene povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.PRAVNA OBVESTILA

 

Omejitev odgovornosti

Podjetje Kreativni aluminij d.o.o se bo po najboljših močeh trudi zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh spletnih portalih, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Kreativni aluminij d.o.o si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Niti Kreativni aluminij d.o.o, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih portalov, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Ker obstajajo na spletni strani Kreativni aluminij d.o.o tudi povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s podjetjem Kreativni aluminij d.o.o., zato Kreativni aluminij d.o.o ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

 

Varovanje zasebnosti

Kreativni aluminij d.o.o spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov, dobljenih preko interneta. Zbrane podatke bomo uporabili z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta. Spoštujemo zaupnost vaših podatkov (vašo zasebnost), zato bomo storili vse potrebno, da jo zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Kreativni aluminij d.o.o se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Kreal