Kreativni prostori

Predstavitve na spletni strani predstavljajo le eno od možnih postavitev elementov znotraj prostorov.
Vsak prostor je narejen po naročilu, kar pomeni, da lahko prostor ustvarite po svojih željah. Možnost
oblikovanja trajne privlačne točke za vse generacije in različne interesne skupine (za učenje, igro, zabavo,
telesno aktivnost, medgeneracijaski center ...)

Kreativni prostori

Zunanje pohištvo


Kreal Zunanji fitnes

Za krepitev telesne kondicije in motorike
za vse generacije.

Kreal zunanji fitnes

Kakovostno oblikovanje odprtih javnih prostorov povečuje privlačnost urbanih središč in zelenih javnih površin ter pomembno prispeva k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev mest, hkrati pa je pomemben gradnik urbanega trajnostnega razvoja.
Prepričani smo, da lahko urejene zelene mestne površine in zelena infrastruktura, kot del vsakodnevnih izkušenj tako prebivalcev kot obiskovalcev mesta, pomembno vplivajo na njihovo splošno dobro počutje.

Premišljeno zasnovan družabni prostor Kreal® Zunanji fitnes spodbuja vse generacije, da se vključijo v telesno aktivni življenjski slog in s tem izboljšajo tako osebno dobro počutje in zdravje kot tudi zdravje celotne skupnosti, ki vključuje fizični, socialni, ekonomski in psihološki vidik. V družabnem prostoru Kreal® Zunanji fitnes se skozi fizično aktivnost in rekreacijo prepletajo procesi učenja, zabave in druženja, hkrati pa se krepi občutek pripadnosti in kulturne identitete.

Večvišinska klop

Večvišinska klop

Poševna klop

Poševna klop

Ravnotežna plošča

Ravnotežna plošča

 
Nizki drogi

Nizki drogi

Plezani zid

Plezalni zid

Večnamenski letvenik s krogi

Večnamenski letvenik s krogi

 
Poševni letvenik

Poševni letvenik

Kompleks visoki drog

Kompleks visoki drog

Ogrodje in uteži

Ogrodje in uteži

Gred

Gred

Koordinacijska mreža

Koordinacijska mreža

Agilnostna lestev

Agilnostna lestev

Fitnes poligon

Fitnes poligon

 

Kreal Aktiv

Zunanje pohištvo in igrala

Kreal aktiv

Kakovostno oblikovanje odprtih javnih prostorov prispeva k izboljšanju privlačnosti in kakovosti urbanih središč. Vključuje skupno načrtovanje z naročniki in uporabniki odprtega prostora in upošteva okolje, v katerega se umešča. Vsak družabni prostor Kreal® je edinstven, saj izraža življenjski slog uporabnikov in lokalne skupnosti. Ker so potrebe po uporabi elementov odvisne od spola, generacije, namembnosti in regije, je koncept zasnovan tako, da na čim lažji način dovoljuje pokrivanje vseh vidikov in najhitrejše in najlažje spreminjanje glede na potrebe.

Urejen javni družabni prostor Kreal® AKTIV združuje vse generacije.

Prednosti:

 • prilagojen okolju in uporabnikom;
 • modularen – sestavljen iz elementov, ki omogočajo prilagajanje spremenjenim potrebam in redizajn celotne postavitve;
 • materiali odporni na zunanje vplive;
 • sodobna in varna igrala, zasnovana v sodelovanju s strokovnjaki;
 • naprave za ohranjanje motorike starejših, oblikovane na podlagi dolgoletnih izkušenj Inštituta za gerontologijo Anton Trstenjak;
 
Spust + pajek<

Spust + pajek

Ravnotežje

Ravnotežje

Poligon

Poligon

 
Valovanje

Valovanje

Horizontalna lestev

Horizontalna lestev

Gugalnica - dvojna

Gugalnica - dvojna

 
Klop

Klop z naslonom

Miza

Miza

 

Kreal Senior

Za krepitev telesne kondicije in
motorike starostnikov.

Kreal senior

Funkcionalno urejene zelene javne površine in zelena infrastruktura, kot del vsakodnevnih izkušenj prebivalcev in obiskovalcev določenega kraja lahko bistveno vplivajo na njihovo splošno dobro počutje.

Premišljeno zasnovani družabni prostori Kreal Aktiv spodbujajo vse generacije, da se vključijo v telesno aktivni življenjski slog in s tem izboljšajo tako osebno dobro počutje in zdravje kot tudi zdravje celotne skupnosti, kar vključuje fizični, socialni, ekonomski in psihološki vidik.

Posebej za starostnike smo zasnovali družabni prostor Kreal Senior - Zunanji fitnes, v katerem se skozi fizično aktivnost in rekreacijo prepletajo procesi učenja, zabave in medgeneracijskega druženja.

Prednosti:
 • sodobna in varna oprema za zunanji fitnes, zasnovana posebej za starostnike;
 • naprave omogočajo izvedbo vaj za moč, ravnotežje in gibljivost;
 • modularnost opreme, sestavljene iz elementov, s pomočjo katerih je mogoče prilagajanje potrebam uporabnikov;
 • materiali odporni na zunanje vplive.

Kaj priporočajo strokovnjaki s področja gerontologije in kineziologije?
 • Ohranjanje in večanje gibljivosti je osnova zdravega staranja. Zmanjšana gibljivost mišic lahko poveča možnost padcev, poškodb in bolečin v križu.
 • Vadba za krepitev ravnotežja igra pomembno vlogo pri zmanjševanju nevarnosti padcev v starosti.
 • Večja mišična moč zmanjša tveganje za pojav invalidnosti, srčno-žilnih bolezni in smrti.

Ravnotežje

Ravnotežje

Vertikalni lestvenik

Vertikalni lestvenik

Valovanje

Valovanje

 
Drog

Drog

 

Kreal Urban

Funkcionalno zunanje pohištvo.

Kreal urban
Pametna klop

Pametna klop

Najstniška klop

Najstniška klop

Wawe klop

Wawe klop

 

Kreal Fit

Za krepitev telesne kondicije
in motorike skozi igro.

Kreal fit

Kakovostno oblikovanje odprtih javnih prostorov povečuje privlačnost urbanih središč in zelenih javnih površin ter pomembno prispeva k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev mest, hkrati pa je pomemben gradnik urbanega trajnostnega razvoja.

Prepričani smo, da lahko urejene zelene mestne površine in zelena infrastruktura, kot del vsakodnevnih izkušenj tako prebivalcev kot obiskovalcev mesta, pomembno vplivajo na njihovo splošno dobro počutje.

Premišljeno zasnovan družabni prostor Kreal® Fit spodbuja vse generacije, da se vključijo v telesno aktivni življenjski slog in s tem izboljšajo tako osebno dobro počutje in zdravje kot tudi zdravje celotne skupnosti, ki vključuje fizični, socialni, ekonomski in psihološki vidik.

Prednosti:
 • sodobna in varna oprema za zunanji fitness, namenjena vsem generacijam;
 • oprema, prilagojena okolju in uporabnikom;
 • modularnost oziroma oprema, sestavljena iz elementov, ki omogočajo prilagajanje spremenjenim potrebam (redizajn);
 • materiali odporni na zunanje vplive.

Trikrako plezalo

Trikrako plezalo

Plezalna stena

Plezalna stena

Sedemdelno plezalno ogrodje

Sedemdelno plezalno ogrodje

 

Kreal Edu

Za razvijanje in izvajanje različnih dejavnosti,
učenje, sprostitev, druženje ...

Kreal aktiv

Urejen prostor v naravi namenjen lokalnim društvom, šolskim interesnim dejavnostim in drugim interesnim združenjem postaja nujen del infrastrukture lokalnega okolja, ki je v koraku s časom in potrebami sodobne družbe.

Vsaka učilnica v naravi Kreal je edinstvena ter izraža življenjski slog uporabnikov in lokalne skupnosti. Ker so potrebe po uporabi elementov odvisne od generacije, namembnosti in regije, je koncept zasnovan tako, da na čim lažji način dovoljuje pokrivanje vseh vidikov in najhitrejše ter najlažje spreminjanje glede na potrebe.

Prednosti:
 • prilagojena okolju in uporabnikom;
 • modularna oziroma sestavljena iz elementov, ki omogočajo prilagajanje spremenjenim potrebam (redizajn);
 • vrhunski dizajn;
 • materiali odporni na zunanje vplive (aluminij, akacija).

Svoj prostor v učilnici v naravi Kreal najdejo:
 • čebelarji;
 • ribiči;
 • naravoslovne šolske dejavnosti;
 • lovci.

Učna enota

Učna enota

Paviljon s senčniki

Paviljon s senčniki

Učna enota

Učna enota

 

Kreal Party

Za zabavo, sprostitev, druženje, socializacijo ...

Kreal aktiv

Družabni prostor za zabavo Kreal® ustvarja medgeneracijsko povezovalno točko, kjer se družijo različne generacije in medsebojno delijo svoje znanje in svoje dragocene izkušnje.

Vsak družabni prostor Kreal® je edinstven ter izraža življenjski slog uporabnikov in lokalne skupnosti. Ker so potrebe po uporabi elementov odvisne od spola, generacije, namembnosti in regije, je koncept zasnovan tako, da na čim lažji način dovoljuje pokrivanje vseh vidikov in najhitrejše in najlažje spreminjanje glede na potrebe.

Prednosti:
 • oprema, prilagojena okolju in uporabnikom;
 • modularnost oziroma oprema, sestavljena iz elementov, ki omogočajo prilagajanje spremenjenim potrebam (redizajn);
 • lahki elementi, enostavni za sestavo in skladiščenje;
 • vrhunski dizajn;
 • materiali odporni na zunanje vplive (aluminij, akacija).

Oder

Oder

Tribuna

Tribuna

Bar

Bar

 

Kreal Market

Za srečevanje, promoviranje, trgovanje,
spoznavanje, druženje...

Kreal aktiv

Odprt urejen prostor namenjen promociji in prodaji lokalnih proizvodov postaja pomemben del lokalne infrastrukture. Načrtovanje tovrstnih prostorov je skladno z nacionalno strategijo vzpodbujanja lokalne oskrbe s hrano.

Tržnica Kreal izraža življenjski slog uporabnikov in lokalne skupnosti. Ker so potrebe po uporabi elementov odvisne od namembnosti in prostora, v katerega se umešča, je koncept zasnovan tako, da na čim lažji način dovoljuje pokrivanje vseh vidikov in najhitrejše in najlažje spreminjanje glede na potrebe.

Oprema:
 • stojnice in druga potrebna oprema (v manjših lokalnih skupnostih tržnica deluje občasno, najverjetneje bi bilo dobro narediti lahke, zložljive in prenosne stojnice);
 • klopi in mize za obiskovalce za spravljanje nakupov.

Prednosti:
 • oprema, prilagojena okolju in uporabnikom;
 • modularnost oziroma oprema, sestavljena iz elementov, ki omogočajo prilagajanje spremenjenim potrebam (redizajn);
 • lahki elementi, enostavni za sestavo in skladiščenje;
 • vrhunski dizajn;
 • materiali odporni na zunanje vplive (aluminij, akacija).

Stojnica - samostojna

Stojnica - samostojna

Klop brez naslova

Klop brez naslova

Miza

Miza

 
Stojnica- zložljiva

Stojnica- zložljiva

Viseča gugalnica

Viseča gugalnica

Sprostitveni paviljon

Sprostitveni paviljon

 

Kreal Eclimber

Plezalna stena, ki jo upravljamo preko telefona.

 
E-climber

E-climber

 
 

Kreal